Swiss premium oral care 

Wybierz swój kraj Polska
Darmowa dostawa zamówień o wartości powyżej 150 PLN
Czas dostawy 3-5 dni
Bezpieczne płatności dzięki 3D Secure

Regulamin ochrony prywatności

1. Ochrona danych – zarys ogólny

Informacje ogólne

Przedstawione tu informacje pozwolą Państwu w prosty sposób poznać zarys tego, co będzie się działo z Państwa danymi osobowymi, gdy będą Państwo wchodzić na tę stronę. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji Państwa. Prosimy o zapoznanie się z treścią naszej „Deklaracji w sprawie ochrony danych” załączonej poniżej tego egzemplarza dokumentu w celu uzyskania szczegółowych informacji w przedmiocie ochrony danych.

Ewidencja danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za ewidencję danych na tej stronie internetowej (tj. kto jest „administratorem”)?

Dane na niniejszej stronie internetowej są przetwarzane przez podmiot prowadzący stronę, a jego informacje teleadresowe są dostępne w punkcie pt. „Informacje wymagane z mocy prawa” na niniejszej stronie internetowej.

W jaki sposób ewidencjonujemy Państwa dane?

Gromadzimy Państwa dane w wyniku udostępnienia nam ich przez Państwa. Mogą to być, na przykład, informacje wpisywane w formularzu kontaktowym.

Inne dane będą utrwalane przez nasz system informatyczny w trybie automatycznym lub za Państwa zgodą na ich utrwalanie w trakcie Państwa wizyty na stronie internetowej. Na te dane składają się głównie informacje o charakterze technicznym (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas przebywania na stronie internetowej). Te informacje są utrwalane w trybie automatycznym, gdy wchodzą Państwo na niniejszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?

Część informacji jest generowanych w celu dostarczania wolnej od błędów strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane w celu analizy wzorców zachowań naszych użytkowników. 

Jakie prawa Państwu przysługują w kontekście informacji na Państwa temat?

Mają Państwo prawo do otrzymywania, w dowolnym momencie, informacji na temat źródła, odbiorców oraz celów wykorzystania Państwa zarchiwizowanych danych bez konieczności uiszczania opłat za ich ujawnienie. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, mają Państwo możliwość wycofania takiej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na przetwarzanie danych w przyszłości. Mają Państwo ponadto prawo domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa w określonych okolicznościach. Poza tym mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych bądź innych kwestii związanych z ochroną danych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie korzystając z adresu podanego w punkcie pt. „Informacje wymagane z mocy prawa”.

Narzędzia przeznaczone do analizy oraz narzędzia udostępnione przez osoby trzecie

W przypadku wejścia przez Państwa na tę stronę istnieje możliwość wykonania statystycznej analizy Państwa wzorców przeglądania. Takie analizy przeprowadza się zwykle przy pomocy plików cookie oraz narzędziem, które nazywamy programami do analizy. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią naszej „Deklaracji w sprawie ochrony danych” w dalszej części w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat takich programów do analizy.

2. Hosting i sieci Content Delivery Networks (CDN)

Hosting zewnętrzny

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez zewnętrznego usługodawcę (dostawcę hostingu). Dane osobowe gromadzone na niniejszej stronie internetowej są przechowywane na serwerach dostawcy hostingu. Mogą one obejmować, między innymi, adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikaty, informacje o umowach / kontraktach, dane teleadresowe, nazwy/imiona i nazwiska, dostęp do strony internetowej lub inne dane generowane przez stronę internetową. 

Dostawca hostingu jest zaangażowany w celu wykonania umowy z naszymi potencjalnymi lub dotychczasowymi klientami (artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu zapewnienia bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszych usług online przez zawodowego usługodawcę (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz dostawca hostingu będzie przetwarzać Państwa dane jedynie w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków w ramach wykonywania umowy oraz w celu wdrażania naszych instrukcji dotyczących tychże danych.

Zawarcie umowy na przetwarzanie danych dotyczących kontraktu

W celu zagwarantowania przetwarzania z zachowaniem przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych, zawarliśmy kontrakt na obsługę zamówień z naszym dostawcą hostingu.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszej strony internetowej i jej poszczególnych stron bardzo poważnie podchodzą do kwestii ochrony Państwa danych osobowych. Z tego względu traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne i z poszanowaniem ustawowych przepisów o ochronie danych oraz postanowień niniejszej „Deklaracji w sprawie ochrony danych”.

Zawsze gdy korzystają Państwo z niniejszej strony internetowej będzie się to wiązać z gromadzeniem szeregu informacji osobowych. Dane osobowe stanowią informacje, które mogą być wykorzystywane do Państwa identyfikacji. W niniejszej „Deklaracji w sprawie ochrony danych” wyjaśniamy, które dane gromadzimy i do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśniamy również sposób, w jaki to robimy oraz jaki jest cel zbierania informacji. 

Niniejszym informujemy Państwa, że dane przesyłane za pośrednictwem Internetu (tj. w formie wiadomości e-mail) mogą być podatne na luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości pełnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.  

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego (zwanego w „RODO” administratorem)

Administratorem przetwarzania danych na niniejszej stronie internetowej jest:

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens
Nr tel.: +41 (0) 41 319 45 00
Nr faksu: +41 (0) 41 319 45 90

E-mail: info@curaprox.pl

Administratorem jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje w zakresie celów oraz zasobów służących do przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail, itp.). Administrator jest partnerem z grupy spółek Curaden, światowej grupy spółek prowadzących działalność w skali globalnej świecie w dziedzinie zdrowia jamy ustnej i zębów, oferując produkty przeznaczone do higieny jamy ustnej oraz seminaria poświęcone tej problematyce. 

Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z wymogami prawa

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej spółki.

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens
Nr tel.: +41 (0) 41 319 45 00
Nr faksu: +41 (0) 41 319 45 90

E-mail: info@curaprox.pl

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych 

Szereg transakcji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. W dowolnym momencie mogą Państwo również cofnąć udzieloną nam zgodę. W tym celu trzeba przesłać do nas nieoficjalne powiadomienie e-mailem. Powyższe nie stanowi uszczerbku dla zgodności z prawem dowolnego trybu gromadzenia danych, do którego doszło przed cofnięciem przez Państwa zgody. 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zbierania danych w przypadkach szczególnych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej; (artykuł 21 RODO)

W PRZYPADKU, GDY DANE PRZETWARZA SIĘ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ARTYKUŁU 6 UST. 1 LIT E LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA, W DOWOLNYM MOMENCIE, SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SYTUACJI INDYWIDUALNEJ. MA TO RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE WZGLĘDEM KAŻDEGO PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH POSTANOWIEŃ. CELEM OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ DLA PRZETWARZANIA DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ „DEKLARACJI W SPRAWIE OCHRONY DANYCH”. W PRZYPADKU WNIESIENIA PRZEZ PAŃSTWA SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE, KTÓRYCH SPRZECIW DOTYCZY, CHYBA, ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ UZASADNIONE POWODY ZASŁUGUJĄCE NA OCHRONĘ DLA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE TO POWODY PRZEWAŻĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI LUB SWOBODAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYEGZEKWOWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ Z MOCY PRAWA (SPRZECIW ZGODNY Z POSTANOWIENIAMI ARTYKUŁU 21, UST. 1 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH MA NA CELU ZAANGAŻOWANIE W REKLAMĘ BEZPOŚREDNIĄ, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DO WNIESIENIA, W DOWOLNYM MOMENCIE, SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, DO CELÓW TAKIEJ REKLAMY. MA TO RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE WOBEC PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST TO POŁĄCZONE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ DALEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNY Z POSTANOWIENIAMI ARTYKUŁU 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia sprzeciwu u właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń postanowień RODO, osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do wniesienia sprzeciwu u organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym posiadają zwykle miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub w miejscu, w którym doszło do naruszenia będącego przedmiotem zarzutu. Prawo do wniesienia sprzeciwu obowiązuje niezależnie od dostępności wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych stanowiących środki prawne. 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do żądania przekazania wszelkich danych przetwarzanych przez nas automatycznie za Państwa zgodą lub w celu wypełnienia umowy, Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, zostanie to zrealizowane tylko w przypadku, gdy będzie do możliwe do zrealizowania z technicznego punktu widzenia. 

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia transmisji treści poufnych takich jak: zamówienia lub zapytania kierowane przez Państwa do nas, jako operatora strony internetowej, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrowania SSL lub TLS. Mogą Państwo stwierdzić czy połączenie jest szyfrowane sprawdzając, czy w wierszu adresu przeglądarki „http://” zmienia się w „https://”, a także czy widoczna jest ikonka kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, danych przesyłanych do nas przez Państwa nie mogą odczytać osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatności na niniejszej stronie internetowej

Jeśli podlegają Państwo obowiązkowi udostępnienia nam informacji dotyczących Państwa płatności (np. numeru konta, jeśli upoważniają nas Państwo do obciążenia Państwa konta bankowego) po zawarciu z nami umowy związanej z pobieraniem opłaty, takie informacje stają się niezbędne do obsługi płatności.  

Transakcje płatności z wykorzystaniem popularnych metod płatności (Visa/ MasterCard, obciążenie Państwa konta bankowego) są obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Mogą Państwo stwierdzić czy połączenie jest szyfrowane sprawdzając, czy w wierszu adresu przeglądarki „http://” zmienia się w „https://”, a także czy widoczna jest ikonka kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli wiadomość od nas jest szyfrowana, osoby trzecie nie będą w stanie odczytać informacji dotyczących płatności, które nam Państwo udostępniają.

Informacje o sprostowaniu i usuwaniu danych

W zakresie obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo, w dowolnym momencie, prawo do zażądania informacji na temat Państwa zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródła i odbiorców, jak również celu przetwarzania Państwa danych. Mogą przysługiwać Państwo także prawa do sprostowania lub usunięcia Państwa danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższych bądź innych kwestii związanych z ochroną danych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie korzystając z adresu podanego w punkcie pt. „Informacje wymagane z mocy prawa”.

Prawo do żądania ograniczeń w zakresie przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą się Państwo z nami skontaktować w dowolnym momencie na adres podany w punkcie „Informacje wymagane z nocy prawa.” Prawo do żądania ograniczenia w zakresie przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku sporu co do poprawności Państwa danych, które zarchiwizowaliśmy, zwykle będziemy potrzebować trochę czasu, aby zweryfikować to roszczenie. W czasie prowadzenia dochodzenia w tej sprawie, mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/ jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu możliwość zażądania ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
 • Jeśli nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych, natomiast Państwo potrzebują tychże danych w celu wyegzekwowania, obrony lub dochodzenia swoich uprawnień, mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli wniosą Państwo sprzeciw zgodnie z postanowieniami artykułu 21, ust. 1 RODO, konieczne będzie wyważenie Państwa i naszych praw. Do czasu ustalenia, czyje interesy są nadrzędne, mają Państwo prawo do zażądania ograniczenia zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo zakres przetwarzania Państwa danych osobowych, dane te, z wyjątkiem ich archiwizowania, mogą być przetwarzane jedynie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia egzekwowania lub obrony uprawnień albo ochrony praw innych osób fizycznych lub podmiotów prawnych lub z powodu istotnych interesów publicznych wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

4. Utrwalanie danych na niniejszej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony i podstrony korzystają z rozwiązania, które w branży nosi nazwę plików cookie.  Pliki cookie są niewielkimi plikami tekstowymi, które nie powodują żadnego uszkodzenia Państwa urządzenia. Są przechowywane czasowo przez okres trwania sesji (pliki cookie sesji) albo są trwale zarchiwizowane na Państwa urządzeniu (trwałe pliki „cookie). Po zakończeniu wizyty na stronie, pliki cookie sesji są automatycznie usuwanie. Trwałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na Państwa urządzeniu do momentu ich aktywnego usunięcia lub są automatycznie usuwane przez Państwa przeglądarkę internetową.

W pewnych przypadkach występuje możliwość, że, po wejściu na naszą stronę na Państwa urządzeniu przechowywane są pliki cookie osoby trzeciej (pliki cookie osoby trzeciej). Takie pliki cookie umożliwiają Państwu korzystanie z określonych usług oferowanych przez osoby trzecie (np. pliki cookie służące do przetwarzania usług płatności).

Pliki cookie spełniają wiele funkcji. Wiele plików cookie odgrywa zasadniczą rolę w wymiarze technicznym, ponieważ w sytuacji ich braku pewne funkcje strony internetowej nie byłyby w stanie działać (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie się filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców zachowań użytkowników lub wyświetlanie wiadomości promocyjnych.

Pliki cookie niezbędne do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do obsługi pewnych funkcji, z których chcą Państwo korzystać (funkcjonalne pliki cookie, np. funkcja koszyka na zakupy) lub te, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie, które dostarczają mierzalne dane dotyczące odbiorców internetowych) przechowuje się zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba, że zostanie przyjęta inna podstawa prawna. Operator strony internetowej posiada interes prawny polegający na przechowywaniu plików cookie celem zapewnienia bezbłędnego w wymiarze technicznym oraz zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeśli zwrócono się do Państwa o udzielenie zgody na przechowywanie plików cookie, odpowiednie pliki cookie są przechowywane wyłącznie na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda taka może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Posiadają Państwo możliwość ustawienia swojej przeglądarki na taki tryb, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy instalowane są pliki cookie oraz w celu udzielenia zgody na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Mogą Państwo również wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, albo aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie, gdy przeglądarka jest zamykana. Po dezaktywacji plików cookie funkcje niniejszej strony internetowej mogą zostać ograniczone.

W przypadku wykorzystania plików cookie osoby trzeciej lub gdy pliki cookie zostaną wykorzystane do celów analitycznych, powiadomimy o tym Państwa odrębnie zgodnie postanowieniami niniejszego „Regulaminu ochrony danych” oraz, w zależności od okoliczności, zwrócimy się do Państwa o udzielenie zgody. 

Zgoda na pliki cookie przy pomocy technologii Cookiebot

Nasza strona internetowa korzysta z technologii uzyskiwania zgody na pliki cookie Cookiebot celem uzyskania Państwa zgody na przechowywanie pewnych plików cookie na Państwa urządzeniu oraz dokumentacji zgodnej z przepisami ochrony danych dotyczącymi tejże technologii. Podmiotem oferującym tę technologię jest Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania, strona internetowa https://www.cookiebot.com/  (zwana dalej „Cookiebot”).

Podczas każdej Państwa wizyty na stronie internetowej, do urządzenia Cookiebot zostaną przekazane następujące dane osobowe:

 • Państwa deklaracja/ deklaracje zgody lub wycofanie przez Państwa zgody/ zgód
 • Państwa adres IP
 • Informacje na temat Państwa przeglądarki
 • Informacje na temat Państwa urządzenia
 • Data i godzina wejścia na naszą stronę internetową

Ponadto, Cookiebot przechowuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby mieć możliwość przyporządkowania Państwa deklaracji zgody lub jej wycofania. Zapisane w ten sposób dane będą przechowywane do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, usunięcia pliku cookie Cookiebot lub do momentu, w którym przestanie istnieć cel archiwizowania danych. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich obowiązkowych okresów przechowywania wymaganych z mocy prawa.

Cookiebot korzysta z plików cookie w celu uzyskania deklaracji zgody wymaganych z mocy prawa. Podstawą prawną do wykorzystania takich plików cookie jest artykuł 6 ust. 1, zdanie 1 lit. c RODO.

Umowa na przetwarzanie danych umownych

Nasza spółka zawarła „Umowę na przetwarzanie danych umownych” z Cookiebot. To jest umowa powierzona na mocy przepisów o ochronie prywatności danych, które gwarantują, że Cookiebot przetwarza wszystkie dane osobowe internautów odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz zachowując zgodność z postanowieniami RODO.

Pliki logowania do serwera

Dostawca niniejszej strony internetowej i jej podstrony automatycznie gromadzi i przechowuje informacje na tak zwanych plikach logowania do serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te uwzględniają:

 • typ i wersje stosowanej przeglądarki
 • stosowany system operacyjny
 • URL strony polecającej
 • nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp
 • godzinę zapytania do serwera
 • adres IP
  Te dane nie są połączone z żadnymi innymi źródłami danych.

Te dane są zapisywane zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada interes prawny polegający na wolnym od błędów w ujęciu technicznym przedstawianiu oraz optymalizacji swojej strony internetowej. Pliki logowania do serwera muszą być zapisywane, aby można było osiągnąć ten cel.

Formularz kontaktowy

Jeśli przekazują Państwo zapytania przy pomocy naszego formularza kontaktowego, zawarte w nim informacje umożliwiające kontakt, jak również wszelkie informacje umożliwiające kontakt w nim podane będą przez nas przechowywane w celu obsługi Państwa zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody.

Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Państwa wniosek dotyczy podpisania kontraktu lub jeśli występuje konieczność przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie kontraktu. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz interes prawny polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas wniosków (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgoda (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli się o nią zwracano.

Informacje wprowadzone przez Państwa do formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas o usunięcie danych, cofną swoją zgodę na archiwizowanie danych lub jeśli cel, do którego informacje są zarchiwizowane przestanie istnieć (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie). Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich obowiązujących przepisów – w szczególności dla okresów zatrzymania.

Wniosek składany e-mailem, przez telefon lub faksem

Jeśli kontaktują się Państwo z nami e-mailem, przez telefon lub faksem, Państwa wniosek, jak również wszelkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, wniosek), będą przez nas przechowywane i przetwarzane do celu obsługi Państwa wniosku. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Państwa wniosek dotyczy zawarcia kontraktu lub jest niezbędny do wykonania działań poprzedzających zawarcie kontraktu. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane w oparciu o nasz interes prawny polegający na efektywnej obsłudze złożonych do nas wniosków (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Państwa zgody (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli taką uzyskano.

Dane przesłane do nas przez Państwa za pomocą wniosków o kontakt pozostaną u nas do czasu złożenia przez Państwa wniosku o ich wykreślenie, wycofanie przez Państwa zgody na przechowywanie lub gdy wygaśnie przyczyna przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Państwa wniosku). Nie wpływa to na obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności na ustawowe okresy zatrzymania. 

Rejestracja na niniejszej stronie internetowej

Posiadają Państwo opcję dokonania rejestracji na niniejszej stronie internetowej, w celu uzyskania możliwości korzystania z dodatkowych funkcji strony internetowej. Będziemy wykorzystywać te dane wyłącznie do celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, w związku z którymi dokonali Państwo rejestracji. Wymagane informacje, o które prosimy w trakcie rejestracji, należy wpisać w pełnej wersji. W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni do odrzucenia rejestracji. 

W celu powiadamiania Państwa o wszelkich istotnych zmianach zakresu naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, będziemy korzystać z adresu e-mail podanego nam w procesie rejestracji. 

Będziemy przetwarzać dane wprowadzone w trakcie procesu rejestracji za Państwa zgodą (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane utrwalane w trakcie procesu rejestracji będą przez nas przechowywane przez czas, gdy są Państwo zarejestrowani na niniejszej stronie internetowej. Następnie dane takie będą usuwane. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla obowiązkowych, ustawowych zobowiązań w zakresie zatrzymywania danych.

Informacje z serwisów zintegrowanego logowania (ang. integrated sign-on services)

Jeśli zdecydują się Państwo na zarejestrować się lub w inny sposób udzielić dostępu zewnętrznym sieciom społecznościowym lub zintegrowanemu serwisowi (który nazywamy „Serwisem zintegrowanym”) takim jak: Facebook, Google, PayPal lub podobne serwisy pojedynczego logowania, możemy również gromadzić dane osobowe, które są już powiązane z Państwa kontem w Serwisie zintegrowanym.  Mogą Państwo również dysponować opcją udostępniania nam informacji dodatkowych za pośrednictwem Serwisu zintegrowanego, zgodnie z Państwa ustawieniami w tymże Serwisie zintegrowanym. Jeśli zdecydują się Państwo przekazać takie informacje w trakcie dokonywania rejestracji lub w inny sposób, będziemy je traktować jak dane osobowe i będziemy je wykorzystywać w sposób opisany w niniejszym „Regulaminie ochrony prywatności”.

Funkcja komentowania na niniejszej stronie internetowej

W przypadku korzystania z funkcji komentowania na niniejszej stronie internetowej, informacje podawane w trakcie tworzenia komentarza, jak również Państwa adres e-mail, a jeśli Państwo nie zamieszczają komentarza anonimowo, wybraną przez Państwa nazwę użytkownika zostaną zarchiwizowane wraz Państwa komentarzem. 

Przechowywanie adresu IP

Funkcja naszych komentarzy przechowuje adresy IP wszystkich użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Mając na uwadze, że nie weryfikujemy komentarzy przed ich opublikowaniem, te informacje są potrzebne, aby podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszania praw, takich jak stosowanie oszczerstw lub propagandy. 

Subskrypcja komentarzy

Jako użytkownicy niniejszej strony internetowej mają Państwo opcję subskrybowania komentarzy po dokonaniu rejestracji. Otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem, którego celem jest weryfikacja, czy są Państwo rzeczywistym posiadaczem podanego adresu e-mail. Mogą Państwo dezaktywować tę funkcję w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku znajdującego się w e-mailach informacyjnych. Dane wprowadzane w połączeniu z subskrypcjami do komentarzy będą w takim przypadku usuwane. Jednak jeśli przekazali nam Państwo te informacje do innych celów i z innego miejsca (np. zakładając subskrypcję newslettera), dane pozostaną w naszym posiadaniu.

Okres przechowywania w przypadku komentarzy

Komentarze oraz wszelkie informacje powiązane (np. adres IP) będą przez nas przechowywane i pozostaną na niniejszej stronie internetowej do momentu usunięcia treści, której komentarz dotyczy w całości lub jeśli komentarze musiały zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. obraźliwe komentarze).

Podstawa prawna

Komentarze są przechowywane za Państwa zgodą (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO). Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie. W tym celu, wystarczy wysłać do nas nieoficjalne powiadomienie e-mailem. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich przypadków gromadzenia danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przyciski „Polub” i „Udostępnij”)

Posiadamy zintegrowane wtyczki do sieci społecznościowej Facebook na niniejszej stronie internetowej. Dostawcą tego serwisu jest Facebook Ireland  Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według oświadczenia Facebooka, gromadzone dane będą przesyłane do USA, a także do innych krajów.

Będą Państwo mogli zauważyć wtyczki Facebooka w postaci logotypu Facebooka lub przycisku „Polub” na niniejszej stronie internetowej. W następującym linku: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ dostępne jest ogólne omówienie wtyczek Facebooka.

Przy każdej wizycie na niniejszej stronie internetowej i jej podstronach, wtyczka ustanowi bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. W wyniku tego Facebook otrzyma przy pomocy Państwa wtyczki informacje, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową. Natomiast jeśli klikną Państwo przycisk „Polub”, będąc zalogowanym na koncie Facebooka, mogą Państwo linkować treść niniejszej strony internetowej oraz jej podstrony na swój profil na Facebooku. W wyniku tego Facebook będzie w stanie przyporządkować wizytę na tej stronie internetowej i jej podstronach do Państwa konta użytkownika na Facebooku. Musimy podkreślić, że my jako wydawca strony internetowej, nie posiadamy wiedzy na temat przekazanych danych oraz ich wykorzystania przez Facebooka. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się z „Deklaracją w sprawie ochrony danych firmy Facebook”, pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook był w stanie przyporządkować Państwa wizytę na niniejszej stronie internetowej oraz jej podstronach do Państwa konta użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta na Facebooku w trakcie przebywania na niniejszej stronie internetowej.

Podstawą użycia wtyczki Facebooka jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada interes prawny polegający na tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych. Jeśli uzyskano odpowiednią deklarację zgody, dane powinny być przetwarzane wyłącznie w trybie zgodnym z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO. Niniejsza deklaracja zgody może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Wtyczka do Instagrama

Dysponujemy zintegrowanymi funkcjami platformy mediów społecznościowych Instagram dla tej strony internetowej. Funkcje te oferuje Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie na Instagramie, mogą Państwo kliknąć przycisk Instagram, aby ustanowić link pomiędzy treścią z tej strony internetowej a swoim profilem na Instagramie. Umożliwia to Instagramowi przyporządkowanie wizyty na tej stronie internetowej do Państwa profilu użytkownika. Musimy podkreślić, że jako wydawca niniejszej strony internetowej i jej podstron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat zawartości przesyłanych danych oraz ich wykorzystania przez Instagram.

Dane są przechowywane i analizowane zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada interes prawny polegający na zapewnieniu najwyższej możliwej widoczności na mediach społecznościowych. Jeśli została uzyskania odpowiednia deklaracja zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO. Każdą taką zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Prosimy o zapoznanie się z treścią „Oświadczenia w sprawie ochrony danych” Instragrama w celu uzyskania szerszych informacji w tej kwestii na stronie: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics korzysta z tak zwanych plików cookie. Pliki cookie są plikami tekstowymi przechowywanymi na Państwa komputerze, co umożliwia analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są zwykle przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Podstawą przechowywania plików cookie Google Analytics oraz wykorzystywania tego narzędzia analitycznego jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator niniejszej strony internetowej posiada interes prawny polegający na analizie wzorców użytkowników, aby zoptymalizować zarówno usługi oferowane w trybie online oraz działania reklamowe operatora. Jeśli wystąpiono o odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej, aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. W wyniku tego Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które ratyfikowały „Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym” przed jego przekazaniem do Stanów Zjednoczonych.  Pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i będzie tam skracany tylko w wyjątkowych wypadkach. W imieniu operatora niniejszej strony internetowej, Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizy sposobu korzystania przez Państwa z niniejszej witryny na potrzeby generowania raportów na temat prowadzonych na niej aktywności oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora niniejszej strony internetowej, które są powiązane z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu.  Adres IP przesłany w związku z Google Analytics z Państwa serwera nie zostanie połączony z żadnymi danymi znajdującymi się w posiadaniu spółki Google.

Wtyczka przeglądarki

Posiadają Państwo możliwość niedopuszczenia do zarchiwizowania plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawieniach oprogramowania Państwa przeglądarki. Musimy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku mogą Państwo nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej w najszerszym, możliwym zakresie. Ponadto mają Państwo opcję niedopuszczenia do utrwalania danych wygenerowanych przez plik cookie i powiązanych z Państwa z korzystaniem ze strony internetowej (z uwzględnieniem Państwa adresu IP) przez Google jak również przetwarzania tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej w następującym linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec utrwalania danych

Mają Państwo możliwość niedopuszczana do utrwalania Państwa danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie w następujący link. Będzie to skutkowało umieszczeniem pliku cookie typu „opt-out” (rezygnacji), który zapobiega utrwalaniu Państwa danych w trakcie przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: dezaktywacja Google Analytics.

Prosimy o zapoznanie się z treścią „Oświadczenia w sprawie ochrony danych” Google na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, aby uzyskać więcej informacji na temat prowadzenia danych użytkownika przez Google Analytics

Przetwarzanie danych dotyczących kontraktu

Zawarliśmy umowę na przetwarzanie danych dotyczących kontraktu z Google i wdrażamy najbardziej rygorystyczne przepisy niemieckich organów ochrony danych w najszerszym zakresie w trakcie korzystania z Google Analytics.

Parametry demograficzne przekazywane przez Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji „parametry demograficzne” udostępnianej przez Google Analytics. Umożliwia generowanie raportów zawierających informacje na temat wieku oraz zainteresowań internautów odwiedzających stronę internetową. Źródłami tych informacji są reklamy powiązane z zainteresowaniami udostępniane przez Google, jak również dane internautów uzyskane od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przyporządkować do konkretnych osób. Dysponują Państwo opcją dezaktywacji tej funkcji w dowolnym momencie przez wprowadzenie odpowiednich zmian ustawień reklam w Państwa koncie Google lub mogą Państwo ogólnie zabronić utrwalania Państwa danych przez Google Analytics tak, jak wyjaśniono w „Sprzeciwie względem utrwalania danych”.

Okres archiwizacji

Dane na temat użytkownika lub poziomu istotności incydentów przechowywane przez Google w połączeniu z plikami „cookie, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikatory reklam Android) będą anonimizowane lub usuwane po 26 miesiącach. Dane szczegółowe można uzyskać klikając następujący link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google AdSense (niespersonalizowane)

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google AdSense, serwisu umieszczającego reklamy udostępnianego przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z Google AdSense w trybie „niespersonalizowanym”. W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, podstawą reklam nie są nasze poprzednie wzorce użytkowników, a serwis nie generuje dla Państwa profilu użytkownika.  Zamiast tego serwis korzysta z tak zwanych „informacji kontekstowych” do doboru reklam, które są zamieszczone, aby Państwo mogli je przeglądać. Podstawą wyboru reklam jest zatem np. Państwa lokalizacja, treść strony internetowej, którą Państwo odwiedzają w danym czasie lub wyszukiwane terminy, z których Państwo korzystają. Więcej na temat zasadniczych różnic pomiędzy ukierunkowaniem spersonalizowanym a ukierunkowaniem, które nie było spersonalizowane przez Google AdSense można się dowiedzieć klikając w następujący link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Prosimy mieć na uwadze, że nawet korzystanie z niespersonalizowanego trybu wyników Google Adsense łączy się z potencjalnym archiwizowaniem plików cookie. Według Google, te pliki cookie wykorzystuje się do zwalczania oszustw i nadużyć. Te pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia.

Podstawą korzystania z Google Adsense w trybie niespersonalizowanym jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. Posiadamy uzasadniony interes polegający na analizie wzorców użytkowników, w celu  zoptymalizowania zarówno naszej prezentacji internetowej jak i działań promocyjnych.  Jeśli wnioskowano o uzyskanie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Google posiada certyfikację zgodnie z postanowieniami „Tarczy prywatności UE-USA”. „Tarcza prywatności” została podpisana pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w celu zapewnienia przestrzegania „Europejskich norm ochrony danych” w związku z przetwarzaniem danych w Stanach Zjednoczonych. Każda spółka, która jest certyfikowana zgodnie z regulacjami „Tarczy prywatności” zobowiązuje się przestrzegać tychże norm ochrony danych. 

Dysponują Państwo opcją samodzielnego dostosowania ustawień reklamowych na swoim koncie użytkownika. W tym celu prosimy kliknąć na podany poniżej link i zalogować się na: https://adssettings.google.com/authenticated.

Więcej informacji na temat technologii reklamowych Google można znaleźć klikając tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics Remarketing

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami Google Ads i Google DoubleClick, które działają na wszystkich urządzeniach. Dostawcą tych rozwiązań jest spółka Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Ta funkcja umożliwia połączenie grup docelowych reklam wygenerowanych z Google Analytics Remarketing z funkcjami Google Ads i Google DoubleClick, które działają na wszystkich urządzeniach. Umożliwia to wyświetlanie niestandardowych komunikatów reklamowych, których podstawą jest zainteresowanie, w zależności od Państwa wzorców poprzedniego wykorzystania i przeglądania na urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w sposób dostosowany do Państwa, jak również na dowolnym z Państwa urządzeń (np. na tablecie czy komputerze). 

Jeśli udzielili nam Państwo stosowanej zgody, Google połączy w tym celu Państwa rozwój aktywności w Internecie i przeglądarce z Państwa kontem Google. W wyniku tego występuje możliwość wyświetlania tych samych spersonalizowanych komunikatów reklamowych na każdym urządzeniu, na które się Państwo logują przy pomocy konta Google.

Aby umożliwić działanie tej funkcji, Google Analytics zapisuje uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, którzy są czasowo połączeni z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i skompilować grupy docelowe dla reklam, które będą wyświetlone na wszystkich urządzeniach. 

Mają Państwo możliwość złożenia stałego sprzeciwu względem remarketingu/ kierunkowania na wszystkich urządzeniach poprzez dezaktywację spersonalizowanych reklam. W tym celu, prosimy skorzystać z linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Konsolidacja utrwalonych danych na Państwa koncie Google nastąpi wyłącznie za Państwa zgodą, której można udzielić spółce Google, jak również tam ją wycofać (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesu utrwalania danych, które nie są skonsolidowane na Państwa koncie (na przykład z powodu tego, że nie posiadają Państwo konta Google lub zgłosili Państwo sprzeciw wobec konsolidacji danych), podstawą utrwalania danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. Interes prawny wynika z faktu, że Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes prawny polegający na prowadzeniu zanonimizowanej analizy internauty odwiedzającego stronę internetową do celów reklamowych.

Prosimy o zapoznanie się z treścią „Regulaminów ochrony prywatności danych” Google na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en , aby uzyskać więcej informacji oraz zapoznać się z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych.

Google Ads i Google Conversion Tracking

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Ads. Google Ads jest internetowym programem promocyjnym spółki Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z narzędzia zwanego Conversion Tracking w połączeniu z Google Ads. Jeśli klikną Państwo w reklamę zamieszczoną przez spółkę Google, zostanie umieszczony plik cookie do celów śledzenia konwersji. Pliki cookie są plikami tekstowymi, które przeglądarka internetowa umieszcza w komputerze użytkownika. Powyższe pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są stosowane do identyfikacji osobowej użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone podstrony, a plik cookie jeszcze nie wygasł, spółka Google oraz my będziemy w stanie rozpoznać, czy użytkownik kliknął w reklamę i czy połączył się z daną stroną. 

Do każdego klienta Google Ads przyporządkowany jest inny plik cookie. Tych plików cookie nie można śledzić za pomocą stron internetowych klientów Google Ads. Informacje uzyskane przy pomocy pliku cookie typu „Conversion” wykorzystuje się do wygenerowania statystyki usługi Conversion dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na korzystanie z opcji Conversion Tracking. Użytkownicy otrzymują dane o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamy i zostali połączeni z podstroną wyposażoną w znacznik Conversion Tracking. Niemniej nie otrzymają oni żadnych informacji, które pozwoliłyby im na zidentyfikowanie tych użytkowników pod kątem ich danych osobowych. Jeśli nie chcą Państwo brać udziału w śledzeniu, mają Państwo możliwość złożenia sprzeciwu względem tego wykorzystania, w prosty sposób dezaktywując plik cookie Google Conversion Tracking przy pomocy przeglądarki internetowej poprzez ustawienia użytkownika. Jeśli Państwo to uczynią, nie będą Państwo uwzględnieni w statystyce Conversion Tracking.

Podstawą przechowywania plików cookie typu „Conversion” i korzystania z narzędzia śledzenia jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada interes prawny polegający na prowadzeniu analiz wzorców użytkownika, w celu zoptymalizowania swoich ofert i reklam internetowych. Jeśli wystąpiono o odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Prosimy o zapoznanie się z treścią „Regulaminów ochrony prywatności danych” Google na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en w celu zapoznania się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat Google Ads i Google Conversion Tracking,

Możliwe jest ustawienie Państwa przeglądarkę w taki sposób, że będą Państwo powiadamiani za każdym razem, gdy pliki cookie zostaną umieszczone, przy czym Państwo mogą zezwolić na pliki cookie tylko w określonych przypadkach lub wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub w ogóle; mogą Państwo również aktywować automatyczne usuwanie plików cookie, po zamknięciu przeglądarki. Jeśli dezaktywują Państwo pliki cookie, funkcje niniejszej strony internetowej mogą być ograniczone.

Google DoubleClick

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji Google DoubleClick. Dostawcą jest spółka Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (zwana dalej „DoubleClick”).

DoubleClick wykorzystuje się, aby pokazywać Państwu reklamy oparte na zainteresowaniach w sieci Google Network. Reklamy mogą być dostosowane do zainteresowań osoby przeglądającej z wykorzystaniem DoubleClick.  Przykładowo, nasze reklamy mogą pojawić się w wynikach wyszukiwania Google lub w banerach związanych z DoubleClick.

DoubleClick musi być w stanie rozpoznać odpowiedniego przeglądającego, aby być w stanie wyświetlać użytkownikom reklamy oparte na zainteresowaniach. W tym celu w przeglądarce użytkownika jest przechowywany plik cookie, za którym przechowywane są strony internetowe odwiedzane przez użytkownika, kliknięcia oraz różne inne informacje. Te informacje są skumulowane w profilu użytkownika pod pseudonimem, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach użytkownikowi, którego to dotyczy. 

Korzystanie z Google DoubleClick odbywa się w interesie działań ukierunkowanej reklamy. Stanowi to interes prawny, w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli wystąpiono o odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby nie przechowywała już plików cookie. Może to jednak ograniczyć dostępne funkcje stron internetowych. Należy również zauważyć, że DoubleClick może również korzystać z innych technologii w celu utworzenia profili użytkowników. Dezaktywacja plików cookie nie gwarantuje zatem tego, że pliki użytkowników nie będą dalej tworzone. 

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących składania sprzeciwu wobec reklam wyświetlanych przez Google, prosimy zapoznać się z następującymi linkami: https://policies.google.com/technologies/ads and https://adssettings.google.com/authenticated

Facebook Pixel

W celu dokonywania pomiaru współczynnika konwersji, ta strona internetowa wykorzysta piksel aktywności odwiedzającego Facebook. Dostawcą tej usługi jest spółka Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według oświadczenia Facebooka, zebrane dane będą przesyłane do USA, jak również innych krajów. 

To narzędzie pozwala na śledzenie osób odwiedzających stronę po ich połączeniu ze stroną internetową dostawcy po kliknięciu reklamy Facebooka. To umożliwia analizowanie efektywności reklam Facebooka do celów statystycznych i celów badania rynku oraz do optymalizacji przyszłych kampanii reklamowych.

Dla nas, jako operatorów niniejszej strony internetowej zebrane dane mają charakter anonimowy. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Natomiast Facebook archiwizuje informacje i przetwarza je, zatem występuje możliwość połączenia z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook jest w stanie wykorzystać dane do swoich własnych celów promocyjnych zgodnie z „Regulaminem wykorzystywania danych przez Facebooka”. To umożliwia Facebookowi wyświetlanie reklam na stronach Facebooka, jak również w lokalizacjach poza Facebookiem. My, jako operator niniejszej strony internetowej, nie posiadamy kontroli nad wykorzystywaniem takich danych.

Podstawą korzystania z rozwiązania Facebook Pixel jest artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada interes prawny polegający na prowadzeniu skutecznych kampanii reklamowych, które uwzględniają również media społecznościowe. Jeśli wnioskowano o odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie),przetwarzanie odbywa się wyłącznie zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

W „Regulaminach ochrony prywatności danych” Facebooka znajdą Państwo informacje dodatkowe na temat ochrony Państwa prywatności na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Mają Państwo również opcję dezaktywacji funkcji remarketingu „Custom Audiences” w części ustawień reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W tym celu konieczne jest uprzednie zalogowanie się do Facebooka.

Jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, można dokonać dezaktywacji dowolnej reklamy, której podstawą jest użytkownik (ang. user based advertising) wyświetlanej przez Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Dane dotyczące newslettera

Jeśli chcieliby Państwo dokonać subskrypcji newslettera oferowanego na niniejszej stronie internetowej, będziemy potrzebowali Państwa adresu e-mail, jak również informacji pozwalających nam zweryfikować, że Państwo są właścicielem podanego adresu e-mail oraz zgody na otrzymywanie newslettera. Nie będą gromadzone żadne dodatkowe dane lub będą one gromadzone jedynie w trybie dobrowolnym. Będziemy wykorzystywać takie dane wyłącznie w celu wysyłania żądanych informacji i nie będziemy wówczas udostępniać takich danych żadnym osobom trzecim poza partnerami kontraktowymi z naszej grupy spółek Curaden.

Przetwarzanie danych wpisanych do formularza subskrypcji newslettera następuje wyłącznie za Państwa zgodą (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO). Mogą Państwo wycofać zgodę udzieloną na archiwizowanie danych, adresu e-mail oraz korzystanie z tych informacji do celów wysyłania newslettera w dowolnym momencie, na przykład klikając link „Zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce dotychczas.

Dane złożone u nas do celów subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub do czasu usunięcia Państwa z listy dystrybucyjnej przez dostawcę usługi przesyłania newslettera na skutek Państwa rezygnacji z jego otrzymywania. Pozostanie to bez wpływu na dane przechowywane do innych celów.  

Wykorzystywanie danych do celów reklamy e-mailowej bez rejestracji w celu otrzymywania newslettera oraz Państwa prawo do złożenia sprzeciwu

Jeśli otrzymamy Państwa adres e-mail w związku ze sprzedażą towarów lub usług i nie złożyli Państwo sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa adresu e-mail, zastrzegamy sobie prawo do regularnego oferowania Państwu poprzez e-maile podobnych produktów, takich, jak te, które zostały już zakupione z naszego asortymentu. Państwa adres e-mail będzie wówczas przetwarzany zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO. Mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec takiego wykorzystywania Państwa adresu e-mail w dowolnym momencie poprzez wysłanie komunikatu do opcji kontaktu opisanych w danych teleadresowych lub za pomocą przeznaczonego do tego linku na końcu newslettera.

Po zrezygnowaniu z listy dystrybucyjnej newslettera, Państwa adres e-mail może być przechowywany u nas lub z dostawcy usług newslettera na „czarnej liście”, aby nie dopuścić do wysyłek w przyszłości. Dane z „czarnej listy” są wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie łączy się ich z innymi danymi. Przestrzeganie wymogów prawnych przy rozsyłaniu newslettera służy zarówno Państwa jak i naszemu interesowi (interes prawny w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie danych na „czarnej liście” ma charakter nieograniczony w czasie. Mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przechowywania danych, jeśli Państwa interesy mają charakter nadrzędny wobec naszego interesu prawnego. 

MailChimp

Niniejsza strona internetowa korzysta z usług MailChimp w zakresie rozsyłania swoich newsletterów. Dostawcą usługi jest spółka Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp stanowi, między innymi, usługę, którą można wykorzystać do zorganizowania i analizy wysyłek newslettera. Przy każdym podawaniu danych do celów subskrypcji w celu otrzymywania newslettera (np. swojego adresu e-mail), informacje te są przechowywane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych.

MailChimp znajduje się w posiadaniu poświadczenia zachowywania zgodności z postanowieniami „Tarczy prywatności UE-USA”. „Tarcza prywatności” stanowi pakt pomiędzy Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi, który służy gwarantowaniu zachowywania zgodności z europejskimi normami ochrony danych w Stanach Zjednoczonych.

Za pomocą narzędzia MailChimp możemy analizować wyniki naszych kampanii newsletterowych. Jeśli otworzą Państwo e-mail, który został wysłany przez narzędzie MailChimp, plik, który został zintegrowany z tym e-mailem (tak zwany sygnalizator internetowy – „Web beacon”) łączy się z serwerami MailChimp w Stanach Zjednoczonych. W wyniku tego można stwierdzić, czy komunikat przekazywany za pomocą newslettera został otworzony i w które linki odbiorca potencjalnie kliknął. W tym czasie utrwalane są również informacje o charakterze technicznym (np. godzina uzyskania dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Takich informacji nie można przyporządkować do odpowiedniego odbiorcy newslettera. Ich jedynym celem jest przeprowadzenie analiz statystycznych kampanii newsletterowych. Wyniki takich analiz mogą służyć do dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań ich odbiorców w sposób bardziej efektywny. 

Jeśli nie chcą Państwo zezwalać na analizę realizowaną przez MailChimp, muszą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera. Podajemy link przeznaczony do tego celu w każdej wiadomości z newsletterem. Mogą Państwo również zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio z poziomu strony internetowej.

Dane są przetwarzane za Państwa zgodą (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO).  Mogą Państwo wycofać dowolną udzieloną zgodę w dowolnym momencie poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce przed złożeniem przez Państwa rezygnacji. 

Dane złożone u nas do celów subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub do czasu usunięcia Państwa z listy dystrybucyjnej przez dostawcę usługi przesyłania newslettera na skutek Państwa rezygnacji z jego otrzymywania. Pozostanie  to bez wpływu na dane przechowywane przez nas do innych celów.

Po zrezygnowaniu z listy dystrybucyjnej newslettera, Państwa adres e-mail może być przechowywany u nas lub u dostawcy usług newslettera na „czarnej liście”, aby nie dopuścić do wysyłek w przyszłości. Dane z „czarnej listy” są wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie łączy się ich z innymi danymi. Przestrzeganie wymogów prawnych przy rozsyłaniu newslettera służy zarówno Państwa jak i naszemu interesowi (interesowi prawnemu w rozumieniu artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie danych na „czarnej liście” ma charakter nieograniczony w czasie. Mogą Państwo złożyć sprzeciw wobec przechowywania danych, jeśli Państwa interesy mają charakter nadrzędny wobec naszego interesu prawnego.

Prosimy o zapoznanie się z treścią „Regulaminów ochrony prywatności danych” MailChimp na stronie: https://mailchimp.com/legal/terms/, aby uzyskać więcej informacji szczegółowych Zawarcie umowy na przetwarzanie danych dotyczących kontraktu Zawarliśmy tak zwaną „Umowę na przetwarzanie danych” z MailChimp, w ramach której upoważniamy  MailChimp do podejmowania ochrony danych naszych klientów oraz niedopuszczenia do udostępniania ich osobom trzecim.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z integracją poszerzonej ochrony danych

Nasza strona internetowa zawiera filmy witryny internetowej YouTube. Operatorem witryny internetowej jest spółka Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z platformy YouTube w trybie poszerzonej ochrony danych. Według YouTube ten tryb zapewnia, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji na temat osób odwiedzających tę stronę internetową dopóki nie obejrzą filmu. Niemniej niekoniecznie oznacza to, że w wyniku stosowania trybu poszerzonej ochrony danych, można wyeliminować udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład bez względu na to, czy oglądają Państwo film, YouTube zawsze nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko rozpoczną Państwo odtwarzać wideo YouTube na niniejszej stronie internetowej, zostaje ustanowione połączenie z serwerami YouTube. W wyniku tego serwer YouTube zostanie powiadomiony o tym, które podstrony Państwo odwiedzali. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube w trakcie odwiedzin na stronie, umożliwiają Państwo YouTube’owi bezpośrednie przyporządkowanie wzorców przeglądania do Państwa profilu osobistego. Mają Państwo możliwość niedopuszczenia do tego poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Ponadto, gdy rozpoczęli już Państwo odtwarzanie filmu, YouTube będzie w stanie umieszczać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu. Przy pomocy tychże plików cookie, YouTube będzie w stanie uzyskiwać informacje na temat osób odwiedzających naszą stronę internetową. Te informacje będą wykorzystywane, między innymi, do generowania statystyk dotyczących filmów, które będą służyć poprawie przyjazności danej strony dla użytkownika oraz zapobieganiu próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu do czasu usunięcia ich przez Państwa.

W pewnych określonych okolicznościach może dojść do uruchomienia transakcji przetwarzania dodatkowych danych po rozpoczęciu odtwarzania filmu na YouTube, co pozostaje poza naszą kontrolą.

Podstawą umożliwiającą korzystanie z YouTube jest nasz interes polegający na przedstawianiu naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to interes zgodny z prawem. Jeśli wystąpiono o uzyskanie odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Prosimy o zapoznanie się z treścią „Regulaminu ochrony prywatności danych” YouTube na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en, aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez YouTube.

Czcionki Google Web Fonts (osadzanie miejscowe)

Niniejsza strona internetowa korzysta z tak zwanych czcionek Web Fonts dostarczanych przez Google’a, aby zapewnić jednolite stosowanie czcionek na niniejszej stronie. Takie czcionki Google są instalowane lokalnie tak, aby połączenie z serwerami Google nie zostało ustanowione w połączeniu z niniejszą aplikacją. 

Prosimy skorzystać z niniejszego linku: https://developers.google.com/fonts/faq oraz zapoznać się z treścią „Oświadczenia w sprawie ochrony danych” Google dostępnego na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en, aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts.

Czcionki Adobe Fonts

W celu zapewnienia jednolitego przedstawiania pewnych czcionek, niniejsza strona internetowa korzysta z czcionek Adobe Fonts dostarczanych przez Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA („Adobe”).

W trakcie uzyskiwania dostępu do podstron niniejszej strony internetowej, Państwa przeglądarka będzie automatycznie ładować wymagane czcionki bezpośrednio ze strony internetowej Adobe, aby mieć możliwość właściwego ich wyświetlania na Państwa urządzeniu. W wyniku tego przeglądarka ustanowi połączenie z serwerami Adobe w Stanach Zjednoczonych. W wyniku tego Adobe dowiaduje się, że Państwa adres IP był wykorzystany w celu uzyskania dostępu do tej strony internetowej. Według informacji przekazywanych przez Adobe, pliki cookie nie będą przechowywane w związku z dostarczaniem czcionek.

Adobe znajduje się w posiadaniu poświadczenia zachowywania zgodności z postanowieniami „Tarczy prywatności UE-USA”. „Tarcza prywatności” stanowi pakt ratyfikowany pomiędzy Unią Europejską (UE) a Stanami Zjednoczonymi, który służy gwarantowaniu zachowywania zgodności z europejskimi normami ochrony danych w Stanach Zjednoczonych. Prosimy skorzystać z niniejszego linku: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html w celu uzyskania szerszych informacji

Dane są przechowywane i analizowane zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada interes prawny polegający na jednolitej prezentacji czcionek strony internetowej operatora. Jeśli uzyskano odpowiednią deklarację zgody (np. zgody na archiwizowanie plików cookie), dane będą przetwarzane wyłączne na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a GDPR.  Każdą taką zgodę można wycofać w dowolnym momencie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminami dostępnymi na: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html w celu uzyskania szerszych informacji na temat czcionek Adobe Fonts.

„Oświadczenia w sprawie ochrony danych” Adobe można przejrzeć na stronie: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps 

Za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji API, ta strona internetowa korzysta z serwisu map Google Maps. Dostawcą jest spółka Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem umożliwienia korzystania z funkcji Google Maps musi być przechowywany Państwa adres IP. Z zasady te informacje są przesyłane do jednego z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie podlegają archiwizacji. Operator niniejszej strony internetowej nie posiada kontroli nad przesyłaniem danych.

Korzystamy z Google Maps w celu zaprezentowania naszych treści online w atrakcyjny sposób oraz w celu ułatwienia wyszukiwania lokalizacji pokazanych na naszych stronach internetowych. Stanowi to zgodny z prawem interes zgodnie z definicją podaną w artykule 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli uzyskano odpowiednią deklarację zgody, dane będą przetwarzane wyłączne na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO. Tę deklarację zgody można wycofać w dowolnym momencie.

Prosimy o przejrzenie treści „Oświadczenia w sprawie ochrony danych” Google na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en, aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika.

Google reCAPTCHA

Korzystamy z funkcji „Google reCAPTCHA” (zwanej dalej „reCAPTCHA”) na niniejszej stronie internetowej. Dostawcą jest spółka Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem funkcji reCAPTCHA jest stwierdzenie, czy dane wprowadzone na niniejszej stronie internetowej (np. informacje podawane do formularza kontaktowego) są podawane przez użytkownika czy też przez zautomatyzowany program. W celu stwierdzenia tego faktu, reCAPTCHA dokonuje analizy zachowania odwiedzających stronę internetową w oparciu o szereg parametrów. Analizę uruchamia się automatycznie, po wejściu odwiedzającego na stronę. Na potrzeby takiej analizy reCAPTCHA ocenia szereg danych (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę internetową na danej stronie czy ruchy kursora wykonane przez użytkownika). Dane śledzone w ramach takiej analizy przesyła się do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają wyłącznie w tle. Odwiedzających stronę internetową nie ostrzega się o prowadzonej analizie.

Data są przechowywane i analizowane zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej posiada interes prawny polegający na ochronie swojej strony internetowej przed szpiegowaniem mającym charakter nadużycia oraz przed SPAM-em. Jeśli uzyskano odpowiednią deklarację zgody (np. zgody na archiwizowanie plików cookie), dane będą przetwarzane wyłączne na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a DGDPR. Każdą taką zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

Prosimy o zapoznanie się z „Oświadczeniem w sprawie ochrony danych” Google oraz „Warunków korzystania” korzystając z następujących linków: https://policies.google.com/privacy?hl=en and https://policies.google.com/terms?hl=en, aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA

9. Dostawcy usług eCommerce i płatności

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klientów i kontraktu)

Gromadzimy, przetwarzamy i korzystamy z danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustanowienia, organizacji treści lub zmiany powiązania prawnego (magazyn danych). Działania te  są podejmowane zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych na potrzeby wykonania czynności w ramach kontraktu lub poprzedzających kontrakt. Gromadzimy, przetwarzamy i korzystamy z danych osobowych dotyczących korzystania z niniejszej strony internetowej (wykorzystanie danych) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikom korzystania z usług oraz ich fakturowania.

Zebrane dane klientów będą usuwane po zrealizowaniu zamówienia lub rozwiązaniu relacji biznesowych. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek ustawowych uprawnień do zatrzymania.

Przetwarzanie danych do celów reklamowych

Zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit f RODO, administrator posiada interes prawny polegający na przetwarzaniu danych do celów reklamowych. W celu wykorzystania spersonalizowanego podejścia do klienta zastrzegamy sobie prawo do używania imienia, nazwiska, daty urodzenia, ulicy, kodu pocztowego miasta i wskazania dnia w oparciu o tę podstawę prawną. Czas przechowywania danych osobowych do celów reklamowych jest odliczany od zasady, czy przechowywanie jest niezbędne w ujęciu reklamowym. Przestrzegamy zasady usuwania danych najpóźniej dwa lata po tym, gdy już nie dokonano żadnego ich wykorzystania do celów reklamy.

Własne cele reklamowe i cele reklamowe osób trzecich

Jeśli podpisali Państwo kontrakt z nami lub został do Państwa wysłany materiał reklamowy, umieścimy Państwa na liście jako aktualnego lub potencjalnego klienta. W takich przypadkach przetwarzamy Państwa imię i nazwisko lub adres w celu wysyłania Państwu informacji na temat nowych produktów i usług. Zastrzegamy sobie prawo, w zakresie naszych zgodnych z prawem interesów, do przesyłania Państwa pocztowych danych kontaktowych do partnerów kontraktowych z naszej grupy spółek Curaden oraz dostawców podobnych produktów, którzy byli przez nas szczególnie starannie wybierani tak, by mogli również informować Państwa o swoich produktach.

Reklama zgodna z naszymi zgodnymi z prawem interesami

Celem zapewnienia, że otrzymują Państwo wyłącznie informacje reklamowe, które prawdopodobnie są zgodne z  Państwa zainteresowaniami, kategoryzujemy i uzupełniamy Państwa profil klienta o informacje dodatkowe. Zarówno informacje o charakterze statystycznym, jak i informacje dotyczące Państwa osobiście (np. dane podstawowe Państwa profilu klienta) są wykorzystywane do tego celu. Dążymy do tego, by reklama, którą Państwu przekazujemy, była zorientowana wyłącznie na Państwa rzeczywiste lub prawdopodobne potrzeby oraz aby nie nękać Państwa nieciekawymi reklamami.

Przetwarzanie poczty reklamowej
Wysyłki o charakterze reklamowym są realizowane w zakresie przetwarzania w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu przekazujemy Państwa dane do tego celu.

Przekazywanie danych po zawarciu kontraktów na potrzeby sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych oraz wysyłki towarów

Udostępniamy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, jeśli jest to niezbędne w związku z realizacją kontraktu; na przykład do spółek, którym powierzyliśmy wysyłkę towarów lub instytucjom finansowym, które realizują zadanie obsługi płatności. Żadne inne przekazanie danych nie będzie miało miejsca, chyba że wyrażą Państwo swoją jednoznaczną zgodę na takie przekazanie. Nie dojdzie do żadnego udostępniania Państwa danych osobom trzecim w sytuacji braku Państwa wyraźniej zgody, na przykład do celów reklamowych.

Podstawą do przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych na potrzeby wykonania działań w ramach kontraktu lub poprzedzających zawarcie kontraktu.

Transfer danych po zakończeniu kontraktów na usługi i treści cyfrowe

Udostępniamy dane osobowe osobom trzecim tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w związku z prowadzeniem kontraktu; na przykład, z instytucją finansową, która przejęła zadanie obsługi płatności.

Nie dojdzie do żadnego innego transferu danych chyba, że wyrażą Państwo swoją jednoznaczną zgodę na transfer. Nie dojdzie do żadnego udostępniania Państwa danych osobom trzecim w sytuacji braku Państwa wyraźniej zgodny, na przykład do celów reklamowych.

Podstawą do przetwarzania danych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych na potrzeby wykonania czynności w ramach kontraktu lub poprzedzających zawarcie kontraktu.

PayPal

Wśród dostępnych opcji możemy oferować na niniejszej stronie internetowej, między innymi, płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi przetwarzania płatności jest spółka PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwana dalej „PayPal”).

Jeśli wybiorą Państwo obsługę płatności za pośrednictwem PayPal, będziemy udostępniać przekazywane przez Państwa informacje dotyczące płatności spółce PayPal.

Podstawą prawną udostępniania Państwa danych spółce PayPal jest artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie zgody), jak również artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie obsługi wykonania kontraktu). Mają Państwo możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na ważność transakcji przetwarzania danych, do których doszło w przeszłości.

Klarna

Wśród innych opcji możemy oferować na niniejszej stronie internetowej, między innymi, płatności za pośrednictwem systemu Klarna. Dostawcą jest spółka Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (zwana dalej „Klarna”).
Klarna oferuje szerokie spektrum opcji płatności (np. płatności ratalne). Jeśli postanowią Państwo płacić za pośrednictwem spółki Klarna (rozwiązanie strony płatności Klarna), Klarna będzie zbierać od Państwa dane osobowe. Konkretne informacje można uzyskać zapoznając się z treścią „Deklaracji ochrony danych” spółki Klarna korzystając z następującego linku: https://www.klarna.com/us/privacy-policy/.

Klarna korzysta z plików cookie w celu optymalizacji swych rozwiązań płatniczych. Optymalizacja rozwiązania płatniczego stanowi zgodny z prawem interes, zgodnie z definicją podaną w artykule 6 ust. 1 lit. f RODO. Pliki cookie są plikami tekstowymi, które mogą być przechowywane na Państwa urządzeniu i nie powodują w nim żadnych szkód. Informacje pozostają na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia. Dane dotyczące korzystania z plików cookie Klarna można uzyskać śledząc następujący link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.
Podstawą prawną udostępniania Państwa danych spółce PayPal jest artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie zgody), jak również artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie obsługi wykonania kontraktu). Mają Państwo możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na ważność transakcji przetwarzania danych, do których doszło w przeszłości.

instant transfer Sofort

Na niniejszej stronie internetowej możemy oferować, między innymi, serwis płatności zwany „instant transfer Sofort”. Dostawcą tej opcji płatności jest spółka Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Niemcy (zwana dalej „Sofort GmbH”).

Przy pomocy narzędzia „instant transfer Sofort” otrzymujemy potwierdzenie płatności z Sofort GmbH w czasie rzeczywistym, co pozwala nam natychmiast rozpocząć realizację naszych zobowiązań względem Państwa.
W przypadku wybrania opcji płatności „instant transfer Sofort”, muszą Państwo przesłać PIN i ważny TAN do Sofort GmbH, co pozwala spółce zalogować się na Państwa konto bankowości internetowej. Po zalogowaniu się, Sofort GmbH zweryfikuje Państwa saldo na koncie oraz wykona przelew bankowy na naszą rzecz przy pomocy przekazanego przez Państwa TAN-u. Następnie spółka wysyła bezzwłocznie potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu się spółki Sofort GmbH, system również automatycznie zweryfikuje Państwa przychody i sprawdzi limit kredytowy Państwa wstępnie zatwierdzonej linii kredytowej w rachunku oraz istnienie innych rachunków wraz z ich saldami.

Wraz z numerami PIN i TAN system przesyła również informacje dotyczące płatności podawane przez Państwa z danymi osobowymi do spółki Sofort GmbH. Państwa dane osobowe obejmują Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu/ numery telefonów, adres e-mail, adres IP, jak również wszelkie inne dane potrzebne do obsługi transakcji płatniczej. Powyższe dane muszą zostać przekazane w celu umożliwienia określenia Państwa tożsamości z absolutną pewnością oraz w celu zapobiegania próbom popełnienia przestępstwa.

Podstawą prawną do udostępniania Państwa informacji spółce Sofort GmbH jest artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie zgody), jak również artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie obsługi realizacji kontraktu). Mają Państwo możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na ważność transakcji przetwarzania danych, do których doszło w przeszłości.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących płatności realizowanych przy pomocy opcji natychmiastowego przelewu, prosimy o skorzystanie z następujących linków: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirekt

Wśród innych opcji możemy oferować na niniejszej stronie internetowej, między innymi, płatności za pośrednictwem systemu Paydirekt. Dostawcą tej usługi płatności jest spółka Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy (zwana dalej „Paydirekt”).

Przy każdej transakcji płatności za pośrednictwem Paydirekt, Paydirekt zbiera dane transakcji i przekazuje je do banku, przy pomocy którego dokonali Państwo rejestracji w ramach rozwiązania Paydirekt. Poza informacjami wymaganymi na potrzeby samej transakcji płatności, Paydirekt gromadzi inne informacje w celu obsługi Państwa transakcji, takie jak adres wysyłkowy lub poszczególne pozycje w koszyku zakupów.

Następnie Paydirekt uwierzytelnia transakcję przy pomocy procedury uwierzytelnienia, która została zarchiwizowana w banku do tego celu. W kolejnym kroku Państwa płatność zostanie przelana na nasze konto z Państwa konta. Nie mamy żadnego dostępu do informacji dotyczących Państwa; nie mają ich również osoby trzecie.

Państwa dane są przekazywane do spółki Paydirekt zgodnie z postanowieniami artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO (w zakresie zgody), jak również artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie przetwarzania danych mających na celu obsługę wykonania kontraktu). Mają Państwo możliwość wycofania swojej zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie. Takie cofnięcie zgody będzie obowiązywać od momentu wycofania i nie będzie wpływać na ważność transakcji przetwarzania danych, do których doszło w przeszłości.

Prosimy o zapoznanie się z treścią „Warunków ogólnych” oraz „Przepisów w zakresie ochrony danych” Paydirect korzystając z następującego linku: https://www.paydirekt.de/agb/index.html, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące płatności przy pomocy rozwiązania Paydirekt.

Cookie Declaration